Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie do plików cookies.

Współpraca

Katedra prowadzi stałą współpracę z przemysłem specjalizując się w mikrokomputerowych urządzeniach automatyki, rozproszonych systemach sterowania, systemach informatycznych dla małych banków, wizualizacji i sterowania niedużych obiektów oraz systemów dla energetyki, nadzorowania i sterowania produkcją. Partnerem jest od ponad 20 lat Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki w Ostrowie Wlkp., produkujący sterowniki programowalne na licencji Politechniki Rzeszowskiej. Za opracowany wspólnie z ZPDA rozproszony system sterowania PSW/WWT–CAN Katedra uzyskała w 2000 r. nominację w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Sterowniki na licencji Politechniki produkował również ELMONT Biała Podlaska. Poważnymi wdrożeniami były systemy sterowania naolejaniem siarki (SIARKOPOL – Grzybów) oraz badania mocy cieplnej grzejników (Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej – Radom). Opracowany w Katedrze pakiet inżynierski CPDev stanowi pierwsze polskie środowisko do programowania sterowników przemysłowych w językach normy PN-EN 61131-3. CPDev wdrożono m.in. w systemach produkowanych przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel S.A. (Zielona Góra), Praxis Automation Technology B.V. (Leiderdorp, Holandia) oraz Nauka i Technika Sp. z o.o. (Rzeszów). Nadzorowano wdrożenie systemów informatycznych w kilku bankach spółdzielczych na terenie województwa podkarpackiego. Ze sferą bankową związane są prace dla PKO BP i Softbank Service. Od szeregu lat trwa współpraca z firmą OpTeam. Prace związane z projektowaniem i wdrażaniem nowych systemów sterowania, monitorowania i wizualizacji prowadzono wraz z firmami Nauka i Technika, Termo-Elterm, ELAutomatyka, Maryland, Bernacki Industrial Services, WSK "PZL-Rzeszów" S.A.  oraz dla Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. w Łańcucie. Analizy systemów sterowania dla energetyki przeprowadzono dla Elektrociepłowni Żerań i Rzeszów oraz firmy Metso Automation – Gliwice. Z firmą Eurotech z Mielca prowadzone są prace związane z analizą obrazów a z Podkarpackim Stowarzyszeniem Głuchych i Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno prace w zakresie budowy narzędzi informatycznych wspomagających osoby niepełnosprawne.
Od szeregu lat Katedra zabiega o pozyskiwanie tematów prac dyplomowych z lokalnych przedsiębiorstw i firm komputerowych. Opiekę merytoryczną nad dyplomantami sprawują inżynierowie zgłaszający tematy, które zwykle dotyczą pojawiających się w tych przedsiębiorstwach cząstkowych problemów innowacyjnych i rozwojowych. Tak widziane prace dyplomowe mieszczą się w programie podkarpackiej Regionalnej Strategii Innowacji stanowiąc jedną z form współpracy uczelni wyższej ze sferą gospodarki. Do firm, które regularnie zgłaszają do Katedry tematy prac dyplomowych należą: Elektrociepłownia Rzeszów, ZAPEL Boguchwała, Transsystem Łańcut, EL Automatyka Rzeszów, MPWiK Rzeszów, Nauka i Technika Rzeszów, Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. Palikówka, Bernacki Industrial Services, Żbik Sp. z o.o.SoftSystem Rzeszów, COMP Rzeszów, OpTeam Rzeszów.


Katedra utrzymuje stałe kontakty z czołowymi uczelniami krajowymi, których głównym celem jest uzyskanie przez pracowników stopni naukowych z zakresu informatyki i automatyki. Niemal wszystkie stopnie pracownicy uzyskali w AGH, Politechnice Śląskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Gdańskiej, Instytucie Badań Systemowych PAN, Uniwersytecie Zielonogórskim. Najwięcej zawdzięczamy Katedrze Automatyki i Biocybernetyki oraz Katedrze Informatyki AGH. W wymienionych uczelniach samodzielni pracownicy Katedry recenzowali doktoraty, habilitacje i wnioski profesorskie.


Znaczącym impulsem w rozwoju Katedry było uczestnictwo w latach 1993–99 w dwu programach TEMPUS. Przyczyniły się one do wzmocnienia aparaturowego, zmodernizowały dydaktykę, otworzyły nowe obszary badawcze przed asystentami. Jeden z nich uzyskał doktorat w FernUniversitat Hagen (Niemcy). Długie staże naukowe pracownicy Katedry odbywali w następujących krajach: Niemcy (6), USA, Kanada, Wlk. Brytania, Francja i Dania (po 1). Obecnie Katedra współpracuje z holenderską firmą Praxis Automation Technology B.V. w zakresie budowy oprogramowania wykorzystywanego w systemach sterowania statkami.
Pracownicy Katedry corocznie prowadzą wykłady dla studentów zagranicznych przebywających w Politechnice Rzeszowskiej w ramach programu Erasmus. Przedstawiają też wykłady za granicą, ostatnie w uniwersytetach w Stavanger, Lizbonie, Porto, Florencji oraz występują jako recenzenci prac doktorskich (ostatnio w uniwersytecie w Barcelonie, Madrycie, Stavanger).